Ozan Emekçi'ye

 

OZAN EMEKCİYE ÖZGÜRLÜK

 

Bir oçak bin dokuzyüz eli beşte

Afşinde dünyaya geldi Emekçi

Asıl adı Ali Haydar Levendiz

Mahlasıyla halkın oldu Emekçi

 

Meydanlarda özgürlüğü haykırdı

Sömürüsüz dünya özlemi vardı

Zindanlarda paslı zincirin kırdı

Halkın sevgisiyle doldu Emekçi

 

Yirmi dokuz sene kaldı sürgünde

Hep özgürlük dedi dünde bugünde

Hareket etmedi hiç aksi yönde

Barışla sevgiyle kaldı emekçi

 

Yurdundan uzakta sürdü yaşamı

Gündüzleri yaşayarak akşamı

Halkıyla olmaktı tasası gamı

 Halkından gücünü aldı Emekçi

 

Yusuf’um der ozan yiğit yürekti

Gurbetellerinde acılar çekti

Türkülerine o yiğitlik ekti

Yozların haline güldü Emekçi

 

Yusuf Ter 18.10.2009

Saat 01:26 İsviçre