Ozan Emekçi

 

 Ozan emekçi

 

   Ozan emekçiye bir çiçek verin

Türkülerle dolun, şiirle gelin

Siz düşmana karşı dostça el verin

Ozan Emekçiye, saz ile gelin

 

Yaşayan ozanlar, carını duydu

Bu milleti mide, şu beyler soydu

Emekçinin sazı, sözü doluydu

Ozan Emekçi’ye söz ile gelin

  

   Şu faşist itleri, halka salanlar

Halk için ölümü, göze alanlar

Hiçbir zaman susmaz, gerçek olanlar

Ozan Emekçi’ye, yaz ile gelin

 

Faşist köpeklerde, azdı ha azdı

Halka saldıranlar, azgın yobazdı

Bu kanlı Maraş’ın, destanın yazdı

Ozan Emekçi’ye, saz ile gelin

 

Maraş’ta insanlar, öldürüldüler

Bu güruh devletçe, hoş görüldüler

Katleden köpekler, buna güldüler

Ozan Emekçi’ye, haz ile gelin

 

Yusuf Ter hayrandır, böyle ozana

Saygı duyar halka, destan yazana

Selam olsun yanlışları bozana

Ozan Emekçi’ ye öz ile gelin

 

Yusuf Ter 21.12.2009

Saat 01:44 İsviçre