ULAŞ BARDAKÇI

 

Taş yığını ve delikli kayalar

Munzur da yaşadı Kaypakkaya’lar

Göllerde tutar mı? Yoğurt mayalar

Mahpusta günleri kalıp sayanlar

 

Hacıbektaş’ta yiğit ulaş doğar

Devrim karanlığı her yerde boğar

Nevşehir ilimden gerici soğar

Mahpusta günleri kalıp sayanlar

 

On dokuz Şubat’tı, yıl yetmiş iki

Faşistler kuşatır olurlar tilki

Dağın gülü solmaz hep yaşar bitki

Mahpusta günleri kalıp sayanlar

 

Der Yusuf Ulaş’ı her an analım

Bunun hesabını tek, tek soralım

Devrimin yolunda, halka varalım

Mahpusta günleri kalıp sayanlar

 

Yusuf Ter 19.02.2010

Saat 00:40 İsviçre