SOLCULUK

 

Solcu Olmak :Sol olman... Daha Fazlası...ın ölçütü, emperyalist kapitalizm karşısındaki tutumdur. Sol, sömürüye karşı mücadelede kendini sınar. Sol, kapitalist sistemin istikrarını değil, işçilerin, çalışanların, emeğiyle geçinenlerin karnının doyup doymadığına, durumun farkında olup olmadıklarına bakar. Sol, ekonominin rakamlarına finans dünyasının, spekülatörlerin, borsaların, "serbest" piyasanın kurallarına göre bakmaz. Solun enflasyon hesabında dikkate aldığı mallar farklıdır. Sol, Amerikan emperyalistlerinin saldırgan tutumuna çanak tutmaz. Sol, "Ben bugün ABD için ne yapabilirim?" diye düşünmez. Sol, çağdaşlığı küresel kapitalizmle, emperyalizmle karıştırmaz. Sol, geriliğe, gericiliğe karşı laikliği savunurken köktencilerin basit, yavan takıyyelerine aldanmaz. Sol, "kanun diye kanun diye kanunların tepelenebileceğini" bilecek olgunlukta kişilerin işidir. Solun "demokratik haklar" diye bir derdi vardır; solcular bu nedenle göstermelik "demokrasi" yutturmacasına fazla kulak asmazlar.

ulusal solcular evrensel değerlerden uzaktır....