Yobaz

 

YOBAZ

 

 

Mahallede komşusundan habersiz

Kendi dehlizinde yaşarken yobaz

Saç sakal uzatır sünnet diyerek

Güneşe çıkınca şaşarken yobaz

 

Geceleri yalnız bakar teviye

Kimseler görmesin ayıptır diye

Hem seyreder hemi başlar tövbeye

Karanlıkta azgın düşerken yobaz

 

Karanlık dehlizden dışarı bakar

Aydınlıkta gezenlere homurdar

Dedikodu eder onları sorar

Karanlık odada coşarken yobaz

 

Maskesi çarşafla türbanı olmuş

Güya bu maskeyle cenneti bulmuş

Birini bırakmış dördünü almış

Boş demeyle eşin boşarken yobaz

 

Bilime sanata küfür ediyor

İnsanları öldürmeye gidiyor

Geri dönüp demokrasi bu diyor

Bu laik düzende yaşarken yobaz

 

Durma Yusuf durma gençleri çağır

Omuzlarında ki bu yük çok ağır

Duymayan kalmasın iyice bağır

Düşeceksin bir gün koşarken yobaz

 

 

Yusuf Ter 01.12.2009

Saat 07:20 İsviçre