Haluk GERGER

 

İlk bakışta Yusuf Ter’in öyküsü bildik bir serüveni anlatıyor gibi; ücralardaki “bizim köy”lerden birinde doğmuş Ter, yoksulluk ailesiyle birlikte onu yaban ellere savurmuş, hasret, baskı, yoksulluk, çileler üstüne çile O’nu Düşülkesinin ezgilerine vurmuş, oradan da duyguları mısralarına yansımış.
 
Ne var ki, Yusuf Ter’in öyküsü o kadar basit değil. Yusuf Ter, sıçrama yapmış hayatta. Köyünün sınırları içinde kavrulmamış, sılada da savrulmamış, bir gelecek tasarımında bilimle yoğurmuş bilincini, geleceği de, Düşülkesini de, inşa etmiş. Kısacası, devrimci bir ozan yaratmış O önce.
 
 
Bu nokta önemli. Marks’ın dediği gibi, insana yabancı, onun özüne aykırı bir sistem olan kapitalizmin baskı ve sömürüyle örülmüş yaşam cenderesinde, gerçek sanat ve sanatçının ortaya çıkması çok zordur ve sistem estetik gelişmenin, “tinsel üretim”in önünde devasa bir engeldir. İşte Yusuf Ter önce bu engeli aşarak sanat evrenine sağlam adımlarını atmıştır. İnsani ideallerle çelişkiye düşmeyen Düşülkesini köyünün anılarıyla böyle bağdaştırıp bize sunabilmiştir. İçinde yasadığı sistemi bütün boyutlarıyla asamasaydı bunu elbette yapamazdı.
 
Marks ve Engels “gerici” Ortaçağlardaki iki gelişmeyi sanattaki ilerlemeye örnek gösterirler. Bunlardan birincisi, kabile düzeninden bir ileriye geçişi simgeleyen uluslaşma sürecinin epik şiirleridir. İkincisiyse, bireysel gelişme aşamasını gösteren ilk aşk şiirleridir. “Devrimci sanat” bakımından durum daha da karmaşıktır. Dostu Schulter’e yazdığı bir mektubunda Engels, eski dönemlerin evrimci şiirlerinin daha sonraya pek de olumlu miras bırakamadığını yazar ve der ki “çünkü yığınları etkilemek için aynı zamanda onların önyargılarına da hitabetmekteydiler.” Devrimci sanat için zamanı da aşmak ve yarınlara yelken açmak gerekiyor. Yusuf Ter, Anadlu’nun bir köyü ile metropol kapitalizmin bir finans merkezinde, her ikisini de aşan bir başka dünyanın sağlam bilinciyle donanmış şiirlerini böyle, devrimci bir bilinçle, yazabiliyor işte.
 
Burjuvazi üreten geniş yığınları üstelik de üretmeden yönetebilmek için sürekli, yaygın ve kurumsallaşmış “ideolojik saldırı”ya muhtaçtır. Depolitizasyondan yozlaştırmaya, kültürel kirletmeden bilinç carpıtmasına, hayatın ve gündelik yaşamın her boyutunda sinsice işlenir bu halka karşı bu suç. Onlar ideolojik/kültürel/entellektüel üretimi de kontrol ederler ve Devlet de buna “resmi”siyle katkıda bulunur. Emekçi yığınlarsa, her seferinde, içgüdüsel bir direniş sergiler ve kendi değerlerinin yeniden üretilebilmesi için bağrından kendi sanatçılarını, halkın ve emeğin sanatçılarını çıkartır. Yusuf Ter’ler işte böyle ortaya çıkıyor...
 
Köyünü özlüyor ama eskinin peşinde değil Yusuf Ter. Modernitenin göbeğinde yazıyor ama onda erimemiş asla. O aslında başkaldırıyor ikisine de. Birine hüzünlu şefkatiyle, ötekine duyarlı öfkesiyle. İnsan ve Emekle dönüştürüyor ikisini de Düşülkesinde sanatının.
 
Bu perspektif, ozanı aynı zamanda evrenselleştiriyor, insancıllaştırıyor, sosyalleştiriyor, kabuklarını, önyargılarını kırıyorO’nun, geçmişin ağırlığını üzerinden attıkca da, şiirlerinin hüzünlü ama kabarmış bir çağlayan gibi yüreklerimize gürül gürül akmasını sağlıyor.
 
Anadolu’nun o umarsız köyünden gelip de finans-kapitalin merkezinde dünyaya böyle meydan okuma cüretini bir devrimciden başka kim gösterebilir ki...
 
 
Ey renksiz dünya
Düşünüyorum da
Toy iki kısrağı olan
Dört tekerlekli bir arabasın
Elimde, işlemeli ceviz ağacından kırbaç
Püsküller sallanacak ucundan
 
Atacağım duttan dirgenleri
Oturacağım üzerine
Deh, deh diyerek
Dizginlerini bir sağa, bir sola çekeceğim
Kırbaç elimde sallayarak
 
Ne diyelim, “deh deh” diyenleri çok olsun bu mavi gezegenimizin...
 
 
Haluk Gerger
Ankara, 18 Haziran 2009