İbrahim Gencsoy

 

YUSUF GİBİ

 *   *    *      *

Kozaklı'dan çıkmış yola

İsviçre'de vermiş mola

Baş koymuşuz biz bu yola

Yusuf gibi yoldaşım var

  *           *          *              *

Haldan anlar o haldaştır

Yoldan anlar o yoldaştır

Sırdan anlar o sırdaştır

Yusuf gibi sırdaşım var

 *           *               *             *

Aynı yolda yürüyoruz

Aynı şeyi istiyoruz

Aynı şeyi özlüyoruz

Yusuf gibi özdaşım var

 *           *            *              *

Günceldir hep yazdıkları

Halkın derdi sezdikleri

Resimlerde çizdikleri

Yusuf gibi candaşım var

 *              *               *            *

Halkın derdi onun derdi

İnsanları o hep sevdi

İbrahim'i dostu bildi

Yusuf gibi gardaşım var

 *         *               *                 *

25.12.2010 İbrahim GENÇSOY