Ozan Güner KAYMAK

 

         YUSUF TER'E

 

 

Hayatı gerçeği çok iyi bilen

Yusuf Ter adında dostum var benim

Zalimin zulmüne karşı direnen

Yusuf Ter adında dostum var benim

 

Onurlu yaşamak bütün arzusu

Yüreğinde kalmış vatan sızısı

Gurbette yaşamak olmuş yazgısı

Yusuf Ter adında dostum var benim

 

Neme lazım deyip durmaz yerinden

Paylaşmayı sever canı gönülden

Takılıp düşenin tutar elinden

Yusuf Ter adında dostum var benim

 

İlime irfana vermiş gönlünü

İnsanlık uğruna harcar ömrünü

Dostum unutmamış Imran köyünü

Yusuf Ter adında dostum var benim

 

 

Yol edinmiş erenlerin yolunu

Dünyaya değişmez hakkın kulunu

Unutur mu Güner bu can dostunu

Yusuf Ter adında dostum var benim

 

Ozan Güner Kaymak

Amsterdam